Regulamin

Warunki korzystania z jachtów znajdują się na umowie spisywanej przed przekazaniem jachtu. Wzór umowy wynajmu jachtu